Σχεδιασμός, κατασκευή, ανάπτυξη ιστοσελίδας

Γραφιστικός σχεδιασμός του δικτυακού τόπου με βάση την επιστημονική ταυτότητα του ιατρού.
Περιλαμβάνει την εξατομικευμένη εικαστική προσέγγιση του ιατρού όπως αναλύεται παρακάτω.

Σχεδίαση - Παραμετροποίηση

√  Σχεδιαστική έρευνα με βάση τις ανάγκες σας και το target group στο οποίο απευθύνεστε.
√  Σχεδιασμό & ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων του site, καθώς και την απαραίτητη υποδομή για να ενσωματωθούν τα υπόλοιπα τμήματα του δικτυακού τόπου (HTML, CSS, Javascript, Graphic Design).

√  UX Design για τη βελτίωση του User Experience De-sign.

√  UI Design για τη βελτίωση της διεπαφής του χρήστη.

√  Branding και Γραφική Ανάπτυξη (PHP, MySQL).

√  Παραμετροποίηση της σχεδίασης για την προσαρμοσμένη εμφάνιση σε φορητές συσκευές (tablets και smartphones).

√  Προσαρμογή της εμφάνισης ανάλογα με τις διαστάσεις της συσκευής και τοποθέτηση των σημαντικότερων πεδίων σε εμφανή και τονισμένα σημεία, με τη σωστή σειρά.

√  Η γλώσσα της ιστοσελίδας θα είναι η Ελληνική. Με σχεδιαστικές υποδομές για την προσθήκη και χρήση περισσότερων. (Προφορτωμένα τα σχετικά πρότυπα για την υποστήριξη των παρακάτω γλωσσών: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ρώσικα).

Σύστημα διαχείρισης

√  Δυνατότητα επιλογής template.

√  Δημιουργία και ενσωμάτωση ιατρικού λογότυπου.

√  Δυναμικό σύστημα διαχείρισης με δυνατότητα εισαγωγής απεριόριστων κειμένων, σελίδων, αρχείων (pdf,doc…) φιλικό ακόμα και σε έναν απλό χρήστη του διαδικτύου.

√  Ενσωματωμένο κειμενογράφο σε όλες τις εσωτερικές επεξεργάσιμες σελίδες.

√  Δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων κατηγοριών για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Οργάνωση και ανάδειξη αυτών με τη μέθοδο Test Spinner.

√  Δυνατότητα παρουσίασης, μέσω εξατομικευμένων σελίδων, όλων των προϊόντων/υπηρεσιών του ιατρού με χρήση photo galleries και video streaming.

√  Προσαρμογή μεγέθους και διαστάσεων όλων των φωτογραφιών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Blog αρθρογράφησης

Προσαρμοσμένο blog κατάλληλα διαμορφωμένο για την συγγραφή, δημοσίευση και διαχείριση αρθρογραφίας με δυνατότητα:

√  Αρχειοθέτησης του υλικού με τη χρήση διαφορετικών παραμέτρων (ημερομηνία, συγγραφέας, κατηγορία, tag κτλ.)

√  Σχολιασμού από τους αναγνώστες και αξιολόγηση αυτών πριν τη δημοσίευση τους.

√  Παραθέσεων με υπηρεσίες και προϊόντα της ιστοσελίδας ή και σύνδεση με άλλες σχετικές ιστοσελίδες.

√  Τροποποίησης της εμφάνισης του κάθε άρθρου ξεχωριστά.

√  Σύνδεση του κάθε άρθρου με τα Social Media για τον εύκολο διαμοιρασμό τους.

√  Εύκολο σύστημα διαχείρισης του blog archive στο πάνελ διαχείρισης.

√  Εμπλουτισμένη παρουσίαση του.

Επιστημονικό προσωπικό - Συνεργάτες

√  Εμπλουτισμένη παρουσίαση του προφίλ του ιατρού και του χώρου του μέσω της ψηφιακής απεικόνισης.

√  Δυνατότητα δημιουργίας ενότητας παρουσίασης και ανάδειξης ολόκληρου του ιατρικού team, μέσω προσωπικών βιογραφικών σελίδων.

√  Δυνατότητα δημιουργίας ενότητας παρουσίασης συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οργανισμών και λοιπών συνεργασιών.

√  Δυνατότητα δημιουργίας ενότητας προβολής ενεργειών, που ενισχύουν το προφίλ του ιατρού και του ιατρείου του (συνεντεύξεις, συμμετοχές, εθελοντισμοί κτλ.)

Feedbacks - Testimonials - Newsletter - Social Networks

√  Δυνατότητα ενσωματωμένου feedback Το feedback είναι ένας δυναμικός τρόπος για την αξιολόγηση των υπηρεσιών και προϊόντων του ιατρού από τους επισκέπτες. Είναι επίσης ένα πολύ καλό εργαλείο για να μας υποδείξουν διορθώσεις οι συνεργάτες, φίλοι και γνωστοί μας.

√  Δυνατότητα ενσωματωμένων testimonials. Τα testimolians είναι αυτόνομες εσωτερικές σελίδες στις οποίες αναρτώνται οι εμπειρίες των πελατών.

√  Σύστημα διαχείρισης newsletters με δυνατότητα εγγραφής στις ενημερώσεις της ιστοσελίδας και αποστολή νέων στο email τους.

√  Απλοποιημένο σύστημα εγγραφής και διαγραφής σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς για την πολιτική απορρήτου, της ΕΕ. Δημιουργία λίστας παραληπτών για μετέπειτα εκμετάλλευση της, με δυνατότητα εξαγωγής των αρχείων.

√  Δημιουργία και αποστολή newsletter με τη χρήση απλού διαχειριστικού και αποστολή σε διαφορετικές λίστες με ένα κλικ.

√  Σύνδεση της ιστοσελίδας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί η επιχείρηση και προβολή τους στους επισκέπτες του ιστότοπου.

√  Προσθήκη διαδραστικών social buttons σε όσα σημεία του ιστότοπου απαιτείται, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού στα Social Media.

Gadgets

  Sliders: Δημιουργία slider πολλαπλών διαφανειών για την αρχική σελίδα, με απλοποιημένο τρόπο αντικατάστασης των φωτογραφιών.

  Forms: Εύχρηστη φόρμα επικοινωνίας με δυνατότητα instant answers και συλλογή των βασικών στοιχείων επικοινωνίας για περεταίρω ανάλυση και μελλοντική εκμετάλλευση.

  Google map: Τοποθέτηση του plugin και σύνδεση με του χάρτες της Google για την εύκολη εύρεση της τοποθεσίας σας.

  Google Analytics: Τοποθέτηση του plugin και σύνδεση με την ιστοσελίδα για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας.

  Google Search Console: Τοποθέτηση του plugin και διασύνδεση με τις εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες της Google.

  Sitemap: Δημιουργία αυτόνομου sitemap με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των σημαντικότερων τομέων της ιστοσελίδας.

  SSL: Πιστοποιητικό ασφάλειας του ιστότοπου για την αποτροπή hacking. Αποτελεί απαίτηση της Google για την εμφάνιση των ιστοσελίδων στο Chrome.

  Online support widget – Προσθήκη online client ώστε να μπορεί κάποιος να μιλήσει σε real time με τον υπεύθυνο της εταιρίας.