Φιλοξενία - Τεχνική υποστήριξη - Συντήρηση

Φιλοξενία σε δικούς μας server

√  Όλες οι σελίδες που φιλοξενούνται είναι δικές μας,
ξέρουμε το περιεχόμενο τους και είναι όλες φτιαγμένες
με τις δικές μας προδιαγραφές

Secured tactics

√  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην θωράκιση της σελίδας
για την αποτροπή hacking/spam.

Δυνατότητα φιλοξενίας σε ελληνικό server

Daily backups

Email σε ξεχωριστό server

√  ώστε να έχουμε ασφάλεια – free έως 25 accounts