Συστηματική βελτίωση της κατάταξης στη Google Search Engine

Δεδομένου ότι το 90% των χρηστών του διαδικτύου σταματά την προσπάθεια αναζήτησης στην 1η σελίδα της Google,
γίνεται αυτόματα αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι η παρουσία της ιστοσελίδας σας, εκεί.
Ο DoctorManager μέσα από μακροχρόνιο πρόγραμμα συνεργασίας, φροντίζει ώστε να βρεθεί η ιστοσελίδα σας, στην 1η σελίδα των οργανικών
αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης για λέξεις και φράσεις κλειδιά που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σας.

Οφέλη συνεργασίας

√  Το ιατρικό σας προφίλ θα προβάλλεται πρώτη στο στοχευμένο και άμεσα ενδιαφερόμενο κοινό.

√  Θα διατηρείται μόνιμα στις πρώτες θέσεις της μηχανής αναζήτησης με αποτέλεσμα την ενίσχυση του brand name της.

√  Θα ενισχύσετε το μερίδιο εμφάνισης του ιστότοπου σας στο εύρος αναζητήσεων που είναι σχετικές με την επιχείρηση σας.

√  Θα αυξήσετε την επισκεψιμότητα και το engagment του ιστότοπου.

√  Θα επεκταθεί η επιχείρηση εκτός των συνόρων του φυσικού καταστήματος ακόμα και εκτός χώρας.

√  Θα αυξήσετε την ανταγωνιστικότητα σας.

√  Θα μειώσετε σημαντικά το κόστος επένδυσης στο Ad- words, Facebook κτλ.

Μεθοδολογία

√  Δημιουργία στρατηγικής Search Engine Optimization.

√  Έρευνα λέξεων κλειδιών με μετρήσιμους στόχους.

√  Έλεγχος και βελτιστοποίηση ιστοσελίδας.

√  Τεχνικός έλεγχος στην αρχιτεκτονική δομή της ιστοσελίδας.

√  Καταχώρηση στους σημαντικότερους online καταλόγους.

√  Αρθρογράφηση σε blogs.

√  Χρήση του ιδιωτικού δικτύου του DoctorManager στα Social media.

√  Δημιουργία εταιρικών online profiles.

√  Συστηματική δημιουργία ασφαλών συνδέσμων.

√  Συνεχής προσαρμογή του περιεχομένου της ιστοσελίδας στις τακτικές αλλαγές του αλγορίθμου της Google.

√  Και κάθε άλλη εξειδικευμένη τεχνική που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου και δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί εδώ.