Ιατρική Πρόληψη

Ο DoctorManager ανέλαβε την αναβάθμιση της υπάρχουσας ιστοσελίδας και τη διόρθωση τεχνικών προβλημάτων φόρτωσης και πλοήγησης.

Βασικοί στόχοι που επιτεύχθηκαν:

  1. Βελτίωση της ταχύτητας φόρτωσης της ιστοσελίδας.
  2. Βελτιστοποίηση της δομής του site για ευκολότερη πλοήγηση του επισκέπτη.
  3. Κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση των τομέων εξειδίκευσης της εταιρείας.
  4. Εσωτερική συνδεσμολογία και εφαρμογή onsite marketing.
  5. Βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας και τοποθέτηση των βάσεων για την καλύτερη κατάταξη του στις μηχανές αναζήτησης.

 

  • Date: Ιούλιος 18, 2018
  • Client: Ιατρική Πρόληψη
  • Category: